loading

Publications Country - Russian Federation

Journal Title (CAPITAL LETTERS): ISSLEDOVANIYA VODNYKH BIOLOGICHESKII RESURSOV KAMCHATKII I SEVERO-ZAPADNOI CHASTI TIKHOGO OKEANA

Journal ISSN (online version):

Journal ISSN (print version): 2072-8212

Full name of the publishing house: KAMCHATNIRO

Full address of the publishing house: PETROPAVLOVSK-KAMCHATKA, RUSSIA, 683600

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): IZVESTIA SEVERO-KAVKAZSKOGO NAUCNOGO CENTRA VYSSEJ SKOLY SERIA ESTESTVENNYH NAUK

Journal ISSN (online version):

Journal ISSN (print version): 0321-3005

Full name of the publishing house: IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII SEVERO-KAVKAZSKII REGION

Full address of the publishing house: ROSTOVSKII GOSUNIVERSITET, UL. BOLSHAYA SADOVAYA, 105, ROSTOV-NA-DONU, RUSSIA

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): IZVESTIYA SAMARSKOGO NAUCHNOGO CENTRA ROSSISKAYA AKADEMII NAUK

Journal ISSN (online version): 1990-5378

Journal ISSN (print version):

Full name of the publishing house: ROSSIISKAYA AKAD NAUK

Full address of the publishing house: SAVELEVSKII PER, 13 OCTOZHENKA, MOSCOW, RUSSIA, 119034

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): IZVESTIYA SARATOVSKOGO UNIVERSITETA-SERIYA KHIMIYA BIOLOGIYA EKOLOGIYA

Journal ISSN (online version): 1816-9775

Journal ISSN (print version):

Full name of the publishing house: SARATOV N G CHEMYSHEVSKY STATE UNIV

Full address of the publishing house: ASTRAKHANSKAYA UL 83, SARATOV, RUSSIA, 410012

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): JOURNAL OF SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY BIOLOGY

Journal ISSN (online version): 2313-5530

Journal ISSN (print version): 1997-1389

Full name of the publishing house: SIBERIAN FEDERAL UNIV

Full address of the publishing house: 79 SVOBODNY PROSPECT, RM 21-02, KRASNOYARSK, RUSSIA, 660041

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): LESOVEDENIE

Journal ISSN (online version):

Journal ISSN (print version): 0024-1148

Full name of the publishing house: IZDATELSTVO NAUKA

Full address of the publishing house: LENINGRADSKOE OTDELENIE MAKAROVA D4, ST PETERSBURG, RUSSIA

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): MARINE BIOLOGICAL JOURNAL

Journal ISSN (online version): 2499-9776

Journal ISSN (print version): 2499-9768

Full name of the publishing house: ZOOLOGICAL INSTITUTE, RAS, KOVALEVSKY INST MARINE BIOLOGICAL RESEARCH

Full address of the publishing house: RAS.2 NAKHIMOV AVE, SEVASTOPOL, RUSSIA, 299011

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): MEDITSINSKAYA PARAZITOLOGIYA I PARAZITARNYE BOLEZNI

Journal ISSN (online version): 2713-1777

Journal ISSN (print version): 0025-8326

Full name of the publishing house: S-INFO

Full address of the publishing house: A-YA 42, MOSCOW, RUSSIA, 125284

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): MIKOLOGIYA I FITOPATOLOGIYA

Journal ISSN (online version):

Journal ISSN (print version): 0026-3648

Full name of the publishing house: MEZHDUNARODNAYA KNIGA

Full address of the publishing house: 39 DIMITROVA UL., MOSCOW, RUSSIA, 113095

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Natural Sciences

Number of points: 15


Journal Title (CAPITAL LETTERS): NOVOE LITERATURNOE OBOZRENIE

Journal ISSN (online version): 0869-6365

Journal ISSN (print version):

Full name of the publishing house: NOVOE LITERATURNOE OBOZRENIE - NEW LITERARY OBSERVER

Full address of the publishing house: 13-1 TVERSKOY BOULEVARD, MOSCOW, RUSSIA, 123104

Publisher Country: Russian Federation

Discipline: Social and Humanistic Sciences

Number of points: 20


Displaying 21-30 of 76 results.